Väsman sköljer kommentarer

Vintersäsongen 2020-2021

Den här bilden får symbolisera hur det såg ut den här dagen den 2021-04-03 och 2021-01-14 med isen mellan fastlandet och ön Bockholmen. När bilden i januari togs så var det lite mindre öppet vatten som på bilden. Medan isen hade ett istäcke på ca 12 cm innanför Bockholmen, medan övriga sjön var utan is. Innanför kunde vi sitta på isen med våra pimpelspön och försöka lura någon abborre. Under en tid växte isens tjocklek till över 40 cm ända in mot Storgårdsviken medan övriga sjön hade en tjocklek mellan 15-20 cm.
Återgå till sidan "Väsman sköljer"

Isen Storgårdsviken

Vintersäsongen 2019-20

Inre delen av Brunnsviksviken den 18/3 -2020. kl 13:27 Foto: N-E Nordqvist

Återgå till sidan "Väsman sköljer"

Vid inspektion den 18/3 2020 vid utsiktsplaten vid Lekomberg kl 18.30 var isen borta. Däremot kan det finns is som inte ses från utsiktspunkten. Sjön Väsman på andra sidan ön Sollen räknat från Lekomberg brukar oftast vara öppet vatten fast isen ligger mellan Sollen och fastlandet mot Sörvik. Under den här så kallade issäsongen har det för det mesta varit öppet vatten. Till uppskattat 95 % är den västra sidan av ön Sollen öppen på grund av att vinden får fäste i Stensbonoret och ner mot Ludvika. Min egen notis är att sjön på den här sidan av ön Sollen frös ihop den 22/2-20

Bilden tagen 2020-03-15 kl 14.54 N-E Nordqvist.

Nu kom en annan vind från SV och bröt sönder isen in mot Brunnsviksviken.
Det är inte ofta som vi har haft en sådan kraftig vind från SV. Ett skådespel att se och höra den kraften från vågornas brus när isen maldes sönder. De isblock som jag vände på nere vid "Sligen" vid Lekomberg var 7-8 cm tjocka.