När blev sjön Väsman isfri?

År   Mån  Dat      År    Mån  Dat       År    Mån  Dat
1999  04  27        2000   04   26      2001    04   30
2002  04  22        2003   04   23      2004    04   20
2005  04  21        2006   05   02      2007    04   08
2008  04  17        2009   04   24      2010    04   21
2011  04  21        2012   04   13      2013    05   02
2014  03  15*      2015   04   11      2016    04   06
2017  04  10        2018   04   26      2019    04   19
2020  03  18
Länk till "Väsman sköljer kommentarer"
*(1) är tidigaste på året = 2014.
** (2)  är senaste  på året = 1909.                    
Här nedan från åren 1909 -1998
År    Mån   Dat      År    Mån   Dat    År    Mån  Dat 
1909   05  22**  1939    04   22      1969    05   08
1910   04  20       1940    05   09      1970    05   09
1911   05  03       1941    05   19      1971    05   07
1912   04  26       1942    05   03      1972    05   05
1913   04  20       1943    04   05      1973    04   17
1914   04  14       1944    05   11      1974    04   21
1915   04  26       1945    04   10      1975    04   30
1916   05  01       1946    04   22      1976    05   08
1917   05  21       1947    05   08      1977    05   06
1918   05  03       1948    04   19      1978    05   07
1919   05  02       1949    04   20      1979    05   03
1920   05  16       1950    04   11      1980    05   05
1921   03  29       1951    05   01      1981    05   08
1922   05  05       1952    04   21      1982    04   29
1923   05  06       1953    04   19      1983    04   28
1924   04  23       1954    04   30      1984    04   30
1925   04  14       1955    05   08      1985    05   16
1926   04  21       1956    05   09      1986    05   10
1927   05  06       1957    05   05      1987    05   02
1928   05  09       1958    05   13      1988    05   05
1929   05  11       1959    04   17      1989    04   13
1930   05  17       1960    04   28      1990    03   23
1931   05  09       1961    04   22      1991    04   14
1932   04  28       1962    04   22      1992    04   28
1933   04  25       1963    05   07      1993    04   27
1934   05  01       1964    05   04      1994    04   29
1935   04  27       1965    05   01      1995    05   05
1936   05  02       1966    05   11      1996    05   11
1937   04  24       1967    04   16      1997    04   15
1938   04  09       1968    04   25      1998    04   26
_________________________________________________
Observationen sker från Lekombergs utsiktspunkt där sjön Väsman mellan ön Sollen och fastlandet mot Sörvik samt Brunnsviksviken ska vara isfri. När sköljer sjön Väsman i år? Det är ett vanligt sam­talsämne i bygden. Många besökare tar sig upp till utsikts­punkten vid Lekombergs gamla gruva för att se om sjön har blivit isfri! När den är isfri kan vi konstatera att våren har gjort sitt.

När Ernfrid Anders­son började sitt näs­tan livs­variga arbete vid gruv­bolaget i Lekom­berg började han skriva ner sina iakttagelser när sjön sköljer. Vem vet om det var någon vadslag­ning redan på den tiden mellan gruv­arbetar­na när det gällde att tippa rätt dag som sjön blev isfri!
Dock kan det finnas isflak som driver omkring.

** (2)  är senaste på året.  *(1) är tidigaste på året.
Källor: Ernfrid Andersson, NLT och N-E Nordqvist.

Jag har bott vid en landsväg och sett människor komma och gå...... sjunger skåningen Edvard Persson, men jag får skriva ”jag har bott vid sjön Väsman i hela mitt liv och sett isar komma och gå”.
Sedan år 1999 Har jag gjort anteckningar om när jag kunde gå ut på Väsmans is och försöka lura upp en och annan abborre.

Vintersäsongen
2019-2020 för dålig is
2018-2019-01-22
2017-2018-01-22
2016-2017-02-09
2015-2016-01-13
2014-2015-01-19
2013-2014 för dålig is
2012-2013-01-22
2011-2012-02-14
2010-2011-01-29
2009-2010-01-18
2008-2009-02-19
2007-2008 för dålig is
2006-2007-02-19
2005-2006-01-08
2004-2005-03-01
2003-2004-02-23
2002-12-20 2003 (isläggning i december 2012)
2001-2002-01-02
2000-2001-01-22
1999-2000-01-04
1998-1999-01-29
Källa: Min egen statistik för fisketurer.