Korta notiser


Bergbottengruvan kallas även för Erik Anderssongruvan.

Inga vägar finns till detta lilla gruvområde, här gäller obanad terräng. Dessutom bör man vara uppmärksamm då det är lätt att förvilla sig i området.

Strax öster om gruv- området ligger det som jägarna kallar för "bergbottsmossen".