Branddammen på senare tid.

Foto: ©N-E Nordqvist 1983

En bild från branddammen i Brunnsvik där vi hade våra små kamper om pucken. Tidigare än när den här bilden togs hade vi fått en rink nere vid Lekomberg. Fortfarande vad det barn som utnyttjade branddammens is för vinteraktivitet. Det var väl inte för den skull som den här bilden togs, utan den lilla gråa byggnaden som stod vid kanten av dammen. Vad som minns så var det en kvarleva sedan det fanns ett brandvärn inom Brunnsviks folkhögskola, där elever under läsåret stod för att vid behov bekämpa den röde hanen om den skulle komma lös.
Med andra ord, Brunnsviks lilla brandstation.
Byggnaden blev riven i samband med att sporthallen blev byggd.
 

Lekomberg/Sörviks brandkårs övning

Foto: ©Hans Ericson

De stora bränderna inom Ludvika sockens brandvärn gjorde att många av bygdens män deltog i övningar som till exempel vid branddammen i Brunnsvik. För mig stämde inte bilden från början, något var fel. Med datorns hjälp vände jag bilden så att utloppet kom på rätt sida och vägen in till Urhemmet kom också på sin plats.

I bakgrunden syns Forsbergs Kiosk med sitt serveringsbord och utanför finns gamla grusvägen mellan Norrvik och Ludvika. Kiosken blev senare flyttad till andra sidan av dammen. Den som är riktigt skarpsynd kan skymta den befintliga stenmuren som finns kvar än i dag.
 

Aktiva brandmän på övning

Foto: ©Hans Ericson

Här var det sprutövning över dammen där Erik Nilsson närmast till höger, Karl Danielsson, Olle Backström och Torsten Kornberg. De står på vägen in till Urhemmet. I bakgrunden kan skymta husen inne på Brunnsviks Folkhög­skolas område. Även denna bild var felvänd från början. I bakgrunden, under slangen syns utloppet från dammen, sådana detaljer avslöjar om bilden är felvänd.
 

Kiosken på södra sidan av branddammen

Bilden från privat person

Forsbergs kiosk strax söder om branddammen i Brunnsvik. Hur länge den var på sin plats är inte känt. Eleverna hade i alla fall en liten kiosk alldeles utanför skolans område och kiosken fanns på den högra sidan om dåvarande länsvägen, räknat från Ludvika. Själv minns jag inte den på den här platsen utan senare när länsvägen byggdes om på 1950-talet flyttades kiosken till norra sidan av branddammen där den fanns kvar en längre tid. På bilden står Elof Forsberg i serveringsluckan.
 

Servering vid kioskens nya plats

Bilden från privat person

Den här bilden är från kioskens nya placering efter Landsvägsbacken där Nora Forsberg sitt vid de få serveringsborden tillsammans med några elever från folkhögskolan.
Huset till vänster på bilden finns kvar än i dag. Snickaren Arvid Lundqvist köper av G Öhman denna tomt, nämnd "Solbacka" där gränsen mot sydväst är nya landsvägen mot Grangärde. Öster mot den gamla lands­vägen förbi Landsvägsbackstorpen. Köpeskillningen var då 340 kr enligt köpebrev daterat Sörvik den 7 september 1915.