Sporthallen Brunnsvik.

Foto: ©N-E Nordqvist 1983-10.

Vid den här tiden i början av 1980-talet fanns det ingen hejd på Brunnsviks Folkhögskola och dess ägare. Det skedde en investering i bland annat en sporthall på andra sidan av den dåvarande länsvägen. Hur mycket den blev använd är en annan fråga och kom den till allmänhetens nytta? Mitt svar blir både och. Visst var det bland annat några gånger husmorsgymnastik.
Motivet ovan blev dokumenterat i oktober månad 1983.
 

Sporthallen efter 35 år

Foto: ©N-E Nordqvist 2018-06

Sporthallen vid Brunnsvik av idag.
Det finns en populär sångtext som Per Myrberg har sjungit i med namnet 34:an. Den första versen passar in här:
Denna kåk har varit våran
uti många herrans år,
denna kåk har varit vår
och det har nog satt sina spår.
Denna kåk den har hängt i 
och den har stått i vått och torrt, 
men nu är det slut på det,
för nu ska trettifyran bort.
Denna vers har en anknytning till en tidningsartikel i Nya Ludvika Tidning om en eventuell försäljning av sporthallen.
Tiden tickade vidare och till slut så upprättades ett köpekontrakt mellan  P J Carlsson Maskin AB och Ludvika Hem om försäljning av den före detta sporthallen under 2018.
 

Foto: ©N-E Nordqvist 2019

Under lördagen den 23 mars 2019, och även under söndagen blev det invigning i den före detta sporthallen. I den här byggnaden kommer först och främst försäljning att ske i den nu rymligare lokalen. Medan reserv­delar och reparation av maskiner kommer att ske i grannbyn Norrvik.