Urhemmet Brunnsvik

Foto: ©Anders Granath omk. 1935.

Urhemmet, tillhörde Brunnsviks Folkhögskola sedan urminnes tider.
Den röda färgen på huset gör att husen ser lika ut som på den andra sidan av nuvarande riksvägen. År 1997 så fanns det två lägenheter i detta hus, en ingång på vardera gaveln och en ingång på baksidan till en tambur, varav det man minns en dörr som ledde ned till källaren där det fanns tre elmätare. Vilket betyder att det var två lägenheter och en fastighetsmätare.

Nu för tiden verkar det fortfarande vara två lägenheter  med utsikt mot branddammen och även mot skogsområdet ovanför.

Bilden ovan och den undre är från en serie av fyra bilder från den här byggnationen första tidsepok. När den här byggnationen byggdes upp och var färdig är i skrivande stund okänt. En källa (hitta.se), där skriver de att huset bebos av folk från år 1936.

Inte nu längre skriver Stora Brunnsvik AB (ludvikahem) i en e-post till mig, då det tydligen är skilt och friköpt från de övriga byggnaderna på Brunnsvik. Under början av 2000-talet avyttrade Brunnsviks Folkhög­skola huset till privatpersoner.

En annan liten fundering är att branddammen är vattenfylld under den tiden som Urhemmet byggdes. Nuvarande adress är Brunnsvik Grangärde­vägen 94 A-B.
 

Bilden från baksidan av huset

Foto: ©Anders Granath omk. 1935.

Anders Granath har ställt upp sin kamera med negativformatet 13x18 centimeter på ett stativ av trä. På baksidan av Urhemmet. Det var också så jag minns i min dagliga gärning för mellan åren 1984-1999 då jag varje år hade mitt ärende till källaren.
Här man man också se att Anders Granat har valt motivet med omsorg. För mig är den här sortens fotografering långt bort dagens knäppande. Samtidigt är det ett medveten dokumentation för framtidens bevarande.