Arbetet inleds
Dag 05-12
Skapad av N-E Nordqvist lör, maj 16, 2009 08:13:07

VB-Energi märker ut kablarna som finns i anslutning till det stundande broombyggnaden i Lekomberg.

Nu så har arbetet med att bygga om bron efter länsväg 245/247 vid Lekomberg kommit igång. De första jordmassorna har skrapats bort med lastmaskinen. Men vatten finns från den vattenfyllda tunneln.

På samrådsmötet påstod de lärde från dåvarande Vägverket att tunneln lutade in mot berget. Vi protesterade förstås men det var som för döva öron, tunneln har en svag lutning ut mot öppningen.