Korta notiser

Den här sidan  hand­lar om rivningen av bron över tunneln in till utlastningen av malmen från Lekom­bergs gruva.

Bloggen kom till för att lätt kunna lägga ut den dokumentation som skedde vid ar­be­tet med ombygg­naden. Bloggen har hela tiden legat på en server, helt utom räck­håll utan anslut­ning till internet.
Allt material på blog­gen är nu överfört till den här sidan

Bloggen kommer att fasas ut från Lekom­berg.se med tiden och ersättas av den här webbaserade.