Korta notiser

Den här sidan  hand­lar om rivningen av gamla bron över tunneln in till utlast­ningen av malmen från Lekom­bergs gruva.