Ombyggnad av bron över tunneln för utlastning av malm vid Lekombergs gruva