Varför riva björkens vita hud?

 Riven bark på björk

Foto: ©N-E Nordqvist 2010

Vädjan till vandraren!

Varsamt far i bygd och mark!
Skada icke kådig bark,
riv ej björkens vita hud,
stör med skrän ej skogens ljud!
Bort med skräp och matsäcksrester!
Städa efter Er, I gäster i naturens helgedom!
Skövla icke blad och blom!
Tänd ej eld – men om du tänder,
släck var glöd i kol och bränder!
Låt ock bli att simpelt rita
plank och vägg med kniv och krita.
Skona det som annans är
akta allt som minnen bär!

Karl-Erik Forsslund
Författare, Storgården Brunnsvik
 


Bilden ovan dokumenterad vid Fallbergstjärn den 2010-07-06