Banvaktstugan vid Burens
Den här sidan är länkad från både Burens och SWB-banan (Jernvägen)

banvakt.jpg (22678 bytes)
Foto: ©N-E Nordqvist 2005-11
Från höjderna ovanför Burens nuvarande by, hade man förr en vidunderlig utsikt över Sörviksbygden. Den gamla kyrkstigen mellan Ludvika och Grangärde passerade Burens med en annan sträckning än den man tänker sig i dag. Ändå så finns ett parti av den gamla kyrkstigen kvar.
Delen mellan nedre Burens, vid länsvägen och Sörvik finns utritad på gamla kartor från år1862. Under en senare tidsperiod kom en betydligt smidigare vägsträckning till mellan nedre Burens och Ludvika.
När järnvägen drogs fram genom bygden förändrades landskapet en del. Banvaktstugor byggdes, även i Burens kom en banvaktstuga till. Här kom banvakten Johan Engström med hustru Elsa och dottern Karin att bo under ett antal år, innan de flyttade till den egna villan i Sörvik.
År 1918, kom Anders Andersson Granath från Nås, som snickare, men blev biten av  fotografin, troligtvis blev han inspirerad av Johan Persson och Karl-Erik Forsslund, då de flyttade ett loft från Norrvik till Stor­gården. Anders blev senare en av Sörviksbygdens få yrkesverksamma fotografer.

Vinter vid banvaktstugan

vinbanva.jpg (22081 bytes)

Foto ©Anders Granath omkring 1920

Vägen mellan Burens och Sörvik var inte stor när Anders Granath tog denna bild vid banvaktstugan i Burens. Ändå så var den av vital betydelse när man måste besöka Ludvika. De höga snöplogskanterna gjorde det omöjligt att mötas av något annat än med en hästskjuts.
I bakgrunden kan man skymta lite av en gavel från en av kasernerna som fanns i byn.
 

Banvaktstugan vid Burens år 2010

Foto ©N-E Nordqvist 2010

Enligt församlingsböckerna för Ludvika landsförsamling, åren 1899-1909, så var banvakten Karl Vilhelm Andersson från Karbenning utanför Fagersta med sin hustru Augusta Matilda Persson bland de första som flyttade in i banvaktstugan i Burens. Familjen består då även av tre barn som är inskrivna som inflyttade i landsförsamlingen den 20:de oktober 1902. Familjen flyttar sedan till Ivikens banvaktstuga den 12:e juni 1913.
Efterföljande banvakt blev Johan Engström och hans hustru Elsa Larsson och deras dotter Karin Viola. De lämnade banvaktstugan i Buren för att flytta till egen villa i Sörvik år 1920.
Därefter kan vi inte hitta någon efterföljande banvakt vid Burens i för­sam­lingsböckerna.