Länkar
Banvaktstugan
Kaffe på veranda
Dressin
Lek vid spåren?
Byktvätt vid kalkhyttan
Snöplogning
Tåg i nysnö
Spårarbetare
Järnvägen Iviken
Kalkhyttan
Hästskjutsar
Gruvbolagets bil
Utsikt
Start Lekomberg
©N-E Nordqvist