Vatten i den överfulla sjön

Vattnet strömmar ut genom dammluckan

Foto: ©N-E Nordqvist 1976

Snödjupet under åren har varierat en hel del. Hur mycket snö det var i skogarna uppströms Burtjärn minns nog ingen, men ett plötsligt och häftigt väderomslag gjorde att snösmältningen kom igång tidigare än beräknat.
I en senare del under snösmältningen porlar det frisk av smältvatten i bäckarna som leder till sjön Burtjärn. År 1976, det året sköljde inte sjön Väsman förrän den åttonde maj. Sjön Burtjärn sköljer oftast några dagar tidigare. Det brusade och fräste från det framströmmande vattnet i bäcken på sin väg ner mot sjön Väsman.

Ännu mera vatten

Vattnet går över dammen

Foto: ©N-E Nordqvist 1976

Snösmältningen med hjälp av värmen gjorde att ännu mera vatten rann till i sjön, nu började vattnet stiga ännu mera för att så smått rinna över den lilla vägen mellan busshållplatsen vid länsvägen och bostadshusen lite längre upp i byn. Det gråa huset i bakgrunden står efter Lövängsvägen.

Det är inte slut

Vattnet forsar ner vid dammluckan

Foto: ©N-E Nordqvist 1976

Vattnet ökade i sjön och hann inte rinna undan genom det utlopp som var under vägen mellan länsvägen och bostadsområdet.

Det kom bara mera vatten

Till slut var det översvämning

Foto: ©N-E Nordqvist 1976

Efter någon dag var det till slut ett enda stort flöde som om någon hade dragit ur en stor propp. Vatten överallt, regnet hade hjälpt gumman Tö med att städa undan det som Kung Vinter och farbror Rimfrost skapade tidigare under året.

Det var vatten ända fram till ortsnamnsskylten

En liten sjö har bildats

Foto: ©N-E Nordqvist 1976

Trummorna under länsvägen var slut eller för små, de hade all möda i världen att försöka hålla undan det tillrinnande vattnet. Det blev liksom en liten insjö när vattnet inte kunde rinna bort under länsvägen. Inte blev det bättre att det kom skurar av regn de här dagarna. Observera att det är den gamla typen av ortnamnsskylt som är uppsatt.

Även gamla landsvägen svämmade över

Vägen vid kvarndamme var översvämmad

Foto: ©N-E Nordqvist 1976

Även vägtrumman under den gamla landsvägen hade ingen möjlighet att svälja de vattenmassor som drog fram genom bygden. Vattnet strömmade över vägen med dess enkla vägräcken.

I den gamla kvarndammen brusade vattnet

I kvarndammen brusade vattnet

Foto: ©N-E Nordqvist 1976

I den gamla delvis sönderfallna kvarndammen brusade vattnet som aldrig förr. Plankorna som reglerade vattnet när kvarnen fanns kvar var nu definitivt borta. Nu var det fritt fram ner mot sjön Väsman.

Normalt är det bara en rännil

Vid normal vattenföring

Foto: ©N-E Nordqvist 2005-11-17

Det skummade och brusade år 1976, men denna sentida bild från år 2005 visar att det oftast inte blir mer än en liten rännil som rinner genom den söndertrasade kvarndammen.