Digervåla, en by med gamla anor

digkart.jpg (21218 bytes)
En liten del från "Häradsekonomiska kartan på dvd från åren 1866-67"
Copyright Lantmäteriet 2003-10-20
Digervåla by är lite avsides belägen från den övriga bebyggelsen i Sörvik och Lekomberg. Från Digervåla och ner mot Persbo är det ungefär lika långt, som ner till de andra byarna. Byn ligger betydligt högre upp än de omgivande byarna. Kanske kan man dra vissa paralleller med finnmarkens byar, vilka också ligger på bergåsar.
Omkring år 1790 fanns fem till sex familjer boende i byn. Troligtvis så fanns det bofasta långt tidigare i byn. Vi kan finna i husförhörslängderna att Lars Persson Torps var född år 1742 i Digervåla. Då kan vi anta att byn har haft inflyttande innevånare tidigare.
Byn har haft ett annat namn, på en av de äldre kartorna från år 1866-67 stavas byn Degervåla.
På den äldsta kartan från år 1678 finns inte ens byn nämnt med de båda tidigare namnen. Däremot finns namnet Sörwiicks torp! Med ett enda hus utritad. På båda kartorna finns en del jordbruksmark utmärkt.
Mer detaljerad är det på kartan från 1866-67 då även körvägar, där häst och kälke/vagn har används samt jordtorp och andra bostäder är utritade.
Till vänster är också bäcken som rinner mellan Södra Gussjön och Sörviks Dammsjön utritad.
Någon riktig bilväg har inte funnits tidigare till Digervåla.
Bilden över Sörviks torp är från en karta från år 1678. Karta från Lantmäteriet Gävle