Korta notiser

Digervåla är inte lika sammanbundna som de andra byarna.
Byn Digervåla ligger enligt vägskylten vid länsvägen cirka tre kilometer upp på höjderna i nordlig riktning. Höjdskillnaden från Sörvik och upp till Digervåla är omkring 140 meter.