Gruvarbetarna vid Dröverksgruvan

dogruvar.jpg (22411 bytes)
Foto: okänd fotograf omkring år 1900-1902
Det officiella namnet på gruvan i Dröverka är "Dröverksgruvan". Arbetarna är här samlade kring vad man anar är laven för fotografering av en okänd fotograf omkring år 1900. Årtalet grundas på att den lilla pojken, Erik Sollander, längst till vänster i andra raden, som vi har uppskattat till omkring 7-9 år.
Observera att något namn eventuellt inte stämmer!
Bakre raden från vänster: Jan-Petter Jansson, Per-Erik Persson, August Hellström, Sandbacks-Axel Andersson, Karl Nilsson, Carl-Erik Hedman, Gunnar ....?. 
Andra raden: Erik Sollander och Harald Jansson.
Nedre raden från vänster: Daniel Jansson, Albert Andersson, Johan Boström, Erik Spjut, Karl Fischer och Gottfrid Persson.

Under åren 1866-1907  hade gruvarbetarna brutit 31467 ton malm i Dröverksgruvan. Malmkroppen som bara var  tre meter breda och som fältstupar 60 grader mot öster. En av stockarna har brutits mer till 85 meter medan en annan  till 110 meters nivå. För att få upp malmen användes en så kallad vandring. Gruvan var i drift under en kort tid åren 1916-17. De stora högarna av varp vid Dröverksgruvan kom under en tidsperiod mellan 18/8-11/9 1969 att fraktas till anrikningsverket i Håksberg. Totalt lastade man ut från Dröverksgruvan 7657m³.
Även Dröverksgruvan var inte förskonad från olyckor. En av de nyanställda, på sitt första arbetspass, en pingstafton omkring åren 1903-05, ramlade den 20 år gamla mannen ner i schaktet och förolyckades.