Dröverkagruvans utmål med byggnader

drokarts.jpg (26886 bytes)

Reproduktion av utmålskarta från ©Bergsstaten Falun

En utmålskarta kan berätta en hel del av en gruvas historia. Här har vi dock valt att visa vad byggnader har funnits enligt en utmålskarta från år 1899. Efter några byggnader kan man ännu finna grunderna. Ett av de största märkbara skillnaden är vägarna, i jämförelse med den karta som finns avbildad under länken "Dröverka".
Numreringen nedan har en anknytning till numren på kartan.
1: Brygga vid sjön Väsman, troligt finns rester av den kvar, som en pir.
2: Malmlager eller varp. 3: Stenmur i malm- eller lager av varp. 4: Troligt en källare. 5: Vägkorsning med en byggnad där transformatorstationen finns. 6: Gärdesgård. 7: Gruvstuga/Fogdebostad/Kontor. 8: Skrädhus med stenmur. 9: Sänkning. 10: Gruvhål. 11: Vandring. 12: Utfraktsbana. 13: Befintligt inhägnat gruvhål.14: Konst och linledning. 15: Kan vara spelhus (befintlig grund finns kvar ännu). 16: Märkpunkter (den så kallade nollpunkten). 17: Ett av husen kan vara en borrsmedja eftersom det finns en nedrasad stenhög som kan komma från en skorsten. 18: Norr-söderpil.
Reservation för att något kan vara fel.