Dröverka, en lång udde i sjön Väsman

kartadroverka
Copyright Lantmäteriet 2003-10-20. Ur Häradsekonomiska kartan på dvd.

Dröverka ligger på en av de längsta uddarna som går ut i sjön Väsman, nu bebyggd av många hus, men vi behöver inte gå så långt tillbaka i tiden då det fanns enstaka hus. På häradskartorna från åren 1866-67 finns då markerat två små byggnader. De båda ligger längst ut på udden, utmärkt som en så kallad backstuga och ett jordtorp. Jordtopet fanns då på den östra sidan av udden medan backstugan hade sitt läge på väster sida av udden.
Stavningen på ordet Dröverka är inte heligt, namn som Drefvärkan (1845-1846) och Drögwärck Udden, Drögwärck Torpet och Drögwärck Näset (1770-1778) finns nämnda på äldre kartor. Under de sist nämnda årtalen finns bara en familj upptagna i husförhörslängderna under Drögvärka, de bestod då av två vuxna och två barn.

På "Dröverka" har det bott människor under en lång tid, en tid då inte ens kyrkböckerna kan ge någon ledtråd. Kartan ovanför är ju från 1866-1867, under den här tiden finns en familj antecknad.
I någon av torpen kom arbetaren Per Norling född 1816 i Norrbärke samt hustrun Sara Stina Larsdotter född 1825 och deras tre barn Per Johan f. 1846, Sara Gustafva f. 1847 och Lovisa Wilhelmina f. 1853 att ha sin hemvist under en längre tid. Familjen kom från Norrbärke 1859 och kom att bo här fram till år 1873. Barnen flyttade ur det trygga hemmet tidigare. Vill nämna att det här var ett exempel på en familj som kom att bo på Dröverka en längre tid under den här tidsperioden som kartan visade.

Några egentliga vägar fanns inte mellan Norrvik och ut på Dröverka på den tiden. Hästfororna var ju vanliga på den tiden. Vägarna därefter.
I början av 1900-talet fanns det planer att nuvarande länsvägen (245/247) skulle få sina sträckning efter sjön Väsmans stränder. Anledningen till att den inte byggdes efter den planerade sträckningen var att ägarna till skogen menade att det blev för dyrt med skogstransporterna med det avstånd, som fanns mellan nuvarande väg och den blivande vägen nere vid sjön Väsman.