Från hemmet till gruvan

Dröverksgruvan var ju inte belägen i det mest centralaste läget.
För att komma till sin arbetsplats fick man gå långa vägar. Blott en 14-årig flicka var ute i arbetslivet tidigt med att vaska malm vid Dröverksgruvan. Signe, som flickan hette, hon gick mellan hemmet i Digervåla och Dröverka de dagar, som det var arbete, för att vaska  malm.
En annan arbetare, Carl Erik Hedman, vilken finns med på bilden bland gruvarbetarna i Dröverka och Lekomberg, han hade en annorlunda väg att komma till sitt arbete. Carl Erik hade sitt hem vid Stensbrofallet och rodde med sin eka över sjön varje dag.
En dag när han var på väg hem från arbetet i sin båt från Lekomberg, så syntes inte solens strålar från det blanka taket på hans hus.
Från huset kom bara en rökpelare! Huset hade brunnit upp.

Malmen från Dröverksgruvan

Malmen från gruvan fraktades vintertid med hästforor över sjön Väsman till Sunnansjö och vidare upp till hyttan i Ulriksberg.