Längst in brottet kan man se hur det såg ut förr

ortflp.jpg (22363 bytes)

Foto: ©N-E Nordqvist 2006

Det öppna dagbrottet är omkring femtio meter med tvärt sluttande bergskanter. Längst in finns mot bergssidan finns en liten lagun fylld med klart vatten. Bredden i botten uppskattas till omkring sju meter. Hur långt in den lilla orten sträcker sig gick inte att avgöra vid den tidpunkt då bilden togs, troligtvis så är den inte så lång. Man bör ändå vara försiktig när man går i brottet, det kan finnas lösa stenar som kan ramla ner.

De nakna och kala bergssidorna är som förr

vaggflp.jpg (22194 bytes)

Foto: ©N-E Nordqvist 2006

Står man inne i brottet blir man överväldigad över vilket arbete de har haft med att köra ut allt berg på varphögarna, inga rälsar finns kvar som antyder hur de har kört med vagnar ut på tippen. Eller kan de ha varit så enkelt att de har haft andra kärror än de som var vanliga vid gruvorna? Trots att det har gått en lång tid sedan det var aktivitet så blir man förundrad hur det ser ut än idag. En helt annan värld har öppnat sig.