Vid något slags bergsbruk finner man ofta en stenmur

stenmflp.jpg (22315 bytes)

Foto: ©N-E Nordqvist 2006

Hur konstigt det än är, så finns vissa saker, som kommer igen på flera platser där de har haft brytning, det finns stenmurar! Även här finns det en mindre stenmur, som de har lagt upp, för att sedan fylla upp med mindre stenar för att få en plan yta. Går man omkring och ser sig omkring, så kan man inte finna några stora saker som hör till gruvbrytningen. En person som har haft sitt arbete inom gruvnäringen använder sina kunskaper när det gäller att ta sig fram genom skogens alla labyrinter av stigar. Oftast finner man upplagda stenar i kanten, så att det skulle vara lättare att gå på stigen.

En gammal rostig pump

pumpflp.jpg (22596 bytes)

Foto: ©N-E Nordqvist 2006

I dag när man besöker fältspatsbrottet finner man rester från en gammal rostig pump. Den har de troligtvis haft när de pumpade vatten ur det övre brottet. I dag står den som ett minne över en svunnen tid. För vad vi i bygden känner till så har det inte funnits någon el till Fältspatsbrottet där det ligger avsides från den övriga bebyggelsen.

Det övre vattenfyllda brottet

ovbrflp.jpg (21583 bytes)

Foto: ©N-E Nordqvist 2006

Det övre vattenfyllda dagbrottet är betydligt mindre, än det som ligger strax nedanför. Nu är det övre fältspatsbrottet vattenfyllt och troligtvis så har de använt pumpen för att med handkraft pumpa bort vattnet, som sedan har fått rinna ner i det nedan liggande brottet.