Korta notiser
Under åren lopp har det skett stora förändringar på Brunnsvik.
Vem vet, det "nya Brunnsvik" kan eventuellt ha något att ge dig!
Titta in på skolans hemsida.
 
OBS! Den här länken kan sluta att fungera genom att Brunnsviks Folkhögskola flyttar till Borlänge