Länkar
Ingången till skolan
Vägen utanför
Gamla matsalen
Höganloft
Järnplattan vid Höganloft
LO-delen
Utflykt med båt
Sista kursen på Brunnsvik 2013-06-04
Eva von Bahr  "Bahrbacka"

Midsommarfirande på Brunnsvik
Gruppbilder på elever vid skolan

Vilhelm var elev på första kursen på Brunnsvik
Slutet för biblioteket

"Bevara Brunns­vik" ett upprop från skolans elever
Start Lekomberg
©N-E Nordqvist 07