Brunnsvik, före detta folkhögskolan

Foto: ©N-E Nordqvist 2010/15

Två bilder som visar hur naturen förändrar det igenväxande land­skapet.
Dessa två bilder har tagits från samma plats med fem års mellanrum vid Lekombergs utsikts­plats. En av kommunens finaste utsiktspunkter och mest lättåtkomlig, som besöks av många personer. Snart så döljs även bygg­naderna på "Brunnsvik" av den uppväxande skogen. Vad kommer att ske, när det bara blir en grön matta som syns under sommaren?
 

Från Lekombergs utsiktspunkt över Brunnsvik och Väsman

Foto: ©N-E Nordqvist omk. 1985

Foto: ©N-E Nordqvist 2015-07

Två landskapsbilder från utsiktspunkten i Lekomberg, där vi vill visa hur den uppväxande skogen skymmer byggnaderna i förgrunden.
Hur länge ska det gå innan brunnsviksviken skyms av de växande träden?
Har då utsiktspunkten spelat ut sin roll, även om det förekommer en spo­radisk röjning genom att ta ner ett antal träd. För oss är det syn­nerligen tråkigt att se hur den fina "brunnsviksbygden" försvinner i en djungel av träd, från en av Ludvika kommuns finaste utsikts­punkter.