Skeppund

Ett skeppund  är ett gammalt mått som användes tidigare och det motsvarar 400 skålpund eller i modern tappning 170 kg.

Stigar

1 lillstig är lika med en last, 50 hl är lika med 1 lillstig, 1 hektoliter är 100 liter, 1 storstig är 40 hl.