Kalkhyttan i Sörvik

kalkugnsorvik.jpg (18744 bytes)
Foto: Karl-Erik Forsslund i början av 1920-talet. Detta är en liten del av en förstoring av bilden.  Originalbilden tillhör Ludvika Hembygdsförening. Troligtvis riven omkring 1925. Bilden nedan: Copyright Lantmäteriet 2003-10-20.
Ur Häradsekonomiska kartan på dvd.
karta med kalkugn utridadSörviksbygden har varit en stor jordbruksbygd i sitt förhållande till sina grann­byar Lekomberg, Brunns­vik och Norrvik. Ändå så fanns det långt tillbaka i tiden ett betydande arbete inom järnhanteringen.
I sörviksbygden har det funnits ett antal järnhyttor vilka bär namn som "Sörviks nedre hytta" och "Sörviks öfre hytta". Dels en kopparhytta vid sjön Dammsjön och två kalkhyttor. Hur länge den ovan avbildade kalkhyttan har används är okänt. Den finns i alla fall utsatt på Grangärde Tingslags karta från år 1866-67. Vilket tyder på att den har funnits på denna plats i över ett halvt sekel. Troligt är det bergsmän i sörviksbygden som har ägt och brukat hyttan.
På ett gammalt fotografi som August Wahlström (1842-1907) har tagit över sörviksbygden. Där kan man ana att bilden är från 1890-talet. På bilden kan man se att det är stora mängder av träkol, som ligger på upplag. Vilket tyder att denna hytta kan ha används i slutet av 1800-talet och kanske i början av 1900-talet.