Förr var det röjd nedanför Lekomberg

Foto: ©N-E Nordqvist 1973

Från ett av virkesupplagen på den så kallade sligen nere vid sjön Väsman. På den har jag gått upp och ställt mig för att ta dessa bilder över ett område som blev röjt året före. Då kunde vi skymta husen efter Hemgårdsvägen i Lekomberg. I dag är det helt omöjligt på grund av att någon påstår att detta är ett avsatt område för någon hackspett med vit rygg. Ännu mer underligt är att en hackspett, som vi aldrig har sett, kan bestämma över politiker och andra beslutsfattare inom Ludvika Kommun!

Stallet vid sjön Väsman

Foto: ©N-E Nordqvist 1973

Byggnaden i förgrunden är nu för alltid borta och nu finns bara minnen kvar på bilder hur det såg ut. Stallet i förgrunden blev rivet 1991, taket hade då rasat in av snötyngden 1985. På bilden kan vi se ett öppet landskap som nu har försvunnit utan inverkan av kommunala medel.
Var tog visionen vägen i Ludvika kommun att det skulle vara öppet landskap efter cykelbanan så att det gick att se sjön Väsman?

Vägen mellan de båda stallen

Foto: ©N-E Nordqvist 200

Vägen mellan de båda stallen användes flitigt av bland annat Rune Danielsson som hade hästar på båda platserna där det fanns stall och träningsbana! I dag helt igenväxt och även söndergrävd. För övrigt, vi kan minnas en travtävling en gång i tiden på landbanan i Lekomberg! Efter lite sökande på Google så fick jag fram att: Enda tävlingen på landbana skedde i Lekomberg i närheten av Brunnsvik den 24 januari 1954. På den tiden kan jag intyga att det var öppet landskap på och kring den gamla åkern.

Stallet vid travovalen i Lekomberg

Foto: ©N-E Nordqvist 2000-11-07

Stallet inne på travovalen i Lekomberg kom att byggas på den plana yta som en gång skapats för bygdens ungdomar för att ha något att sysselsätta sig med. Här samlades många pojkar och flickor för att åka skridskor på  ishockeyrinken. Tidigare fick vi hålla till på branddammen i Brunnsvik. Men ack den glädje som varade för oss ungdomar, rinken revs och flyttades till Sörvik. I stället kom det att byggas ett stall på denna plats, till vilken glädje för oss, som då var unga?

Stallet vid travovalen i Lekomberg som det ser ut för några år sedan

Foto: ©N-E Nordqvist 2007

Under en snar framtid kommer naturen att ta tillbaka allt så att vi inte kan skönja det som en gång har varit. Inte är det underligt att det växer som det gör, apatiten från gruvbrytningen och all spillning från hästar under många år har gjort marken mättad av näring.

För att komma till denna plats med fordon om något år så bör den nog vara utrustad med tillbehör från Log Max i Grangärde, (leverantör av utrustning för mekaniserad avverkning i skogsbruket).

I dag med den historiska tillbakablick inom bygdens historia, kan jag inte annat än att förundras hur markägaren i det här fallet, Ludvika Kommun, ska kunna låta förfallet gå så långt som det nu är? Min enda reflexion är, har det varit en enskild markägare som har misskött sin mark på detta sätt så hade han fått bannor!

Någon person har sökt på LogMax samt vittrygg och har fått följande från Google: ... att någon påstår att detta är ett avsatt område för någon hack­spett med vit rygg. ... tillbehör från Log Max i Grangärde, (leverantör av utrustning för mekaniserad ...   Se en mening i andra stycket ovanför).