Den röjningen som skedde 2012 syns inget av

Foto: ©N-E Nordqvist 2018

Ibland fundera man en hel del över bygden man lever i och dokumenterar. Nu i dagarna (2018/09/27) försvann elledningen till det gamla stallet vid den så kallade, på kartan utskriven som travbanan vid Lekomberg.
I tidningen efterföljande dag läser man hur myndigheten inom kommunen hotar med vite för de som inte vårdar sina tomter. Vore det inte dags att den nämnden ser till att deras egen arbetsgivare sopar framför sin egen dörr på sin egen ägandes tomt?
 

Röjning vid den gamla travbanan i Lekomberg 2012

Foto: ©N-E Nordqvist 2012

Äntligen har Ludvika Kommun vaknat ur sin törnrosasömn när det gäller förbuskningen mellan cykelbanan och sjön Väsman. Främst vid den gamla travbanan vid Lekomberg. Den första röjningen efter 40 år! Det är inte klokt att vi boende har fått vänta så länge för några byråkraters ointresse för vår bygd.
Nu är det bara frågan hur kommer det att skötas i framtiden? Kan det eventuellt bli ett fint naturområde?

Röjarnas arbete genom den den nästan ogenomträngliga slyn

Foto: ©N-E Nordqvist 2012

Det gäller att inte vara avundsjuk på deras arbete, utan mer beundran för deras slit i den övergivna och bortglömda miljön som en gång i tiden fanns här. Det som en gång i tiden var det öppna landskapet med odlad mark.
 

Förändringens vingar kanske?

Foto: ©N-E Nordqvist 2013

Vågar vi i bygden hoppas på en förändring av bygdens skamfläck vid den före detta travbanan vid Lekomberg. Nu under september 2013 har det börjat hända något, kanske stort. Motorsågar väsnas och träd fälls för att åstadkomma något positivt. Alltför länge har det som gömdes bland slyn kommit fram och som nu förpassas till skroten. Vi hoppas att det ska bli ett bra på ett fint sätt. Men vi kan inte förvänta oss att det ska bli som bilden nedan.
 
Det är det här som kallas för öppna landskap, nu i ett slumområde av sly.