Människans slit i dåtiden försvinner snabbare i nutiden

Foto: ©Anders Granath

Långt tillbaka i tiden har de som brukat jorden i Sörviks bygden brutit mark för att få det öppna landskapet som vi nu eftersträvar på många håll och kanter. För deras skull var det inte för det öppna landskapet de brukade jorden, utan de brukade jorden för vad den kunde ge och att överleva på sitt sätt i en svunnen tid. Här på 1950-talet var det öppna åkrar där kor och hästar betade på de bördiga åkrarna.
Om bönderna nu hade sett hur nuvarande markägaren behandlar de forna bördiga åkrarna, hade bönderna, som brukade jorden snurrat fortare än den snabbaste karusell under förtvivlan i graven. Å andra sidan så fanns på 1970-80-talet en ritning som visade hur ett bostadsområde kunde ha växt fram på det här området.

Åkrarna mot Väsman

Foto: ©Anders Granath

Från vilken byggnad de här två bilderna är tagna ifrån kan jag inte avgöra. En sak är i alla fall säker, antingen är det från det vi kallar posthuset eller högst upp från balkongen på före detta Nybergs Handel, som nu är rivet.

I förgrunden de två spåren på SWB-banan vid Sörviks station. Oavsett detta de nu igenväxta åkrarna var det åkrar ända fram till sjön Väsman och Sörviksbäckens utlopp i sjön. Sörviksbäcken ringlade sig i den lilla dalgången genom detta uppodlade landskap mellan sjöarna Burtjärn och Väsman.


Inför valet 2010 och från Sörvik/Brunnsvik Socialdemokratiska förenings hemsida kan jag läsa att de vill medverka till att skapa möjligheter för en positiv och hållbar framtidsutveckling i bygden genom att:
  • ett öppet landskap i bygden och att tillgängligheten och tillgången till sjön Väsman är allmän och möjlig.

Observera att det finns flera andra saker som de vill arbeta på, men med denna attsats, så får vi se hur länge det dröjer innan det blir en verklighet med ett öppet landskap, som visas på ovanstående bilder.