IOGT-NTO-lokalen Brunnsvik

vinterb.jpg (20203 bytes)

Foto ©N-E Nordqvist 2006

IOGT-NTO i Brunnsvik är den äldsta föreningen i Sörvik och Brunnsviksbygdens historia. Redan år 1893 bildades föreningen IOGT i Brunnsvik. Den har sålunda verkat inom nykterhetsrörelsen under en lång och obruten tid. Det egentliga namnet på föreningen är 632-Nordstjärnan av IOGT-NTO Sörvik. I dagens läge är det den förening som är mest aktiv med sin ungdomsaktivitet i bygden.
För att få lite större tidsperspektiv kan man ju tänka på att verksamheten kom igång inom rörelsen tretton år innan Brunnsviks folkhögskola bildades 1906.
Den gamla byggnaden har man lyft upp och under den byggt en ny grund. Samtidigt försvann en lägenhet på den södra gaveln när den stora renoveringen var klar till invigningen år 1966.