Pumpstation vid Väsman för Iviksgruvan

Foto: ©N-E Nordqvist 2011

Längst ut mot sjön Väsman, bland de nybyggda villorna på Laggarudden står ett tegelhus, byggt av det gråa teglet från Ludvika Tegelbruk. Nu för tiden finns det endast fyra byggnader kvar som har anknytning till gruv­näringen och  eldistribution. Sunnansjö kraftstation, Kraftcentralen och transformatorhuset vid Lekomberg och ovan nämnda pumphus. Vad har det haft för funktion undrar nog många?

Pumphuset hade till uppgift att förse anrikningsverket med vatten. Enligt de uppgifter som jag har fått fram så fanns det vattenledningsrör lagda i marken, kan vara gjutjärnsrör eller andra typer av rör till anrikningsverket. I Lekomberg och troligtvis även i Iviken fanns längst upp i anriknings­verket en vattenbassäng.

Genom att anpassa pumparnas lyft/tryckkraft i pumphuset nere vid Väs­man svämmade bassängen inte över. 1 kg tryck är ju tio meter vatten­pelare. Vattnet användes till att separera malmen och gråberget (avfallet eller som många kallar slig), malmen är tyngre och gråberget lättare. Malmen fastande på separatorer. Alltså en separator är delvis magnetisk och malmen fastnar på den, när magnetismen upphörde ramlade malmen ner till en eventuell annat skakbord och nya separatorer. Se separatorn som ett hjul!

Nedanför och mittför före detta Röda Stugan fanns en stor plan yta som kom till från anrikningsverkets avfallsprodukter. Sedan har du samma fenomen i Väsman vid Lekomberg, Iviken och Finnäset där du har så kallade "sligen" i folkmun. Vattnet har fört med sig mullen tillbaka till sjön i olika vattenflöden, som till exempel bäckar och andra anordnade diken.

I Lekomberg fanns samma system men där satt det först sugpumpar och sedan tryckpumpar i bassänger inne i Kraftcentralen.

Den höga delen av pumphusbyggnaden har isolatorer på väggen och vad som nu saknas borttagna genomföringar genom väggen. I överdelen inne i byggnaden fanns troligtvis ett litet ställverk för 3000 volt. Elledningen med sin spänningen och energin kan ha kommit via en luftledning från gruv­om­rådet. 

I ett av rummen finns en gjuten liten bassäng och på på väggen syns att det har eldats i en pannmur. Under äldre tider eldade ofta kvinnorna i eldstaden under pannmuren och fick varmt vatten som man tvättade kläder och annat som behövdes tvättas. Barackerna hade ju inte rinnande vatten, utan vattnet för allmänna göromål pumpades upp från gårds­brunnarna.