Länkar
Ivikens gruvfält
Utlastningsplats vid SWB-banan
Hur ser det ut i dag?
Trafo Iviken
Rester utfraktbana
 
Laggarudden
Laggarviken
Pumphus vid Laggarudden
Kaserner/Bostäder
Startsidan
©N-E Nordqvist 2011