Ånglok med sina vagnar passerar Lekomberg

angtag.jpg (20616 bytes)

Foto:©N-E Nordqvist 1983

Denna sentida bild får illustrera hur det såg ut när ångloken med sina tillkopplade vagnar var på väg mot Västerdalarna. Bilden är tagen i samband med ånglokets dag under år1983 på SWB-banan i Lekomberg, (SWB Stockholm-Wästerås-Bergslagens järnvägar). Tågen gick då mellan Ludvika station och Nyhammars station. Järnvägen var tidigare riven mellan Nyhammar och Björbo. År 1963 gick det sista persontåget mellan Ludvika och Björbo. Under 1950-talet gick det att resa med tåg från Ludvika och ända upp till Särna. Elever i Sörviksskolan åkte en vinterdag till Sälen för att åka skidor. Barnen klev på vid Sörviks station och vid Brunnsvik, den gången blev det med en rälsbuss.

Stockholmståget vid Brunnsvik

storgtag.jpg (20942 bytes)

Foto: ©Folke Forsslund den 2/10 1940

SWB-banan var en gång i tiden en betydelsefull länk mellan Stockholm och upp mot Västerdalarna. Ångvisslan ljöd över nejden då tåget kom pustande med sina vagnar, på den då välvårdade bandelen mellan Ludvika och Björbo. Folke Forsslund var denna dag beredd med sin Rollicord och inväntade tågsättet som hade sin avgång klockan 12.40 från Ludvika. På en annan bild kan man se att tågsättet  hade fem vagnar, där den sista vagnen var en godsvagn, där vagnarna hade på sidorna det välkända märket SWB.
Nu stannade tåget ibland på andra hållplatser än de ordinarie.
I byn Norrvik stannade tåget när alla barn från Stockholm skulle vistas på barnkolonin Fängenhällarna. För att inte tala om en annan viktig hållplats mellan Stensbo och Norrvik, där personalen på tåget förmedlade till törstande kunder en ansenlig mängd av "skogstjärnan", tillverkad på en av öarna ute i sjön Väsman.

Ånglok med vagnar på väg mot Vansbro

Foto: Okänd fotograf. Bild från privat arkiv

Ett av SWB:s persontåg passerar Lekomberg på sin färd upp mot Västerdalarna. Under vilken tidsperiod det här fotot är taget är inte känt. Bilden är tagen vad jag kan räkna ut från gamla Konsumbyggnaden i Lekomberg. Den byggnad som nu är riven efter Lekombergsvägen 1.
Eftersom solens vinkel från stolpens skugga på vägen i förgrunden tyder det dock att det är tåget som avgick från Ludvika kl 12.40.
I bakgrunden syns sjön Väsman med sin största ö, Sollen. En liten,  men intressant detalj är den lilla träbyggnad som är ute i vattnet, från den togs vattnet in till den närliggande Kraftcentralen i Lekomberg.
Ytterliggare funderingar på bilden, området mellan vägen och järnvägen använde gruvbolaget för att lägga upp malm under vintern! Vad det går att tyda på bilden är att det är gräs och små buskar i detta område!

Järnvägsarbetare tinar is med ånga i Norrvik

Foto: Okänd fotograf

Även förr i tiden rann det vatten under snön, och de osiolerade trummorna frös igen. Det behövdes upptining av trummorna så att inte järnvägen skulle svalla över. På samma ställe som de tinade isen svallade isen under den gångna vintern (2010)  över nuvarande cykelbanan vid Norrvik. Den här vägövergången finns kvar än i dag vid Karl-Pers i Norrvik.
Inte stod man förr och hackade isen med olika handverktyg utan de tog helt resolut dit ett ånglok. Från lokets bakre del kopplades en slang så att man fick varm vattenånga genom slangen så att man kunde tina isen i vägtrumman.
Ångloket står för övrigt vänd mot Lekomberg och Ludvika.