Banarbetare vid stickspåret vid Iviken

Foto: ©Anders Granath

Banarbete efter SWB:s järnväg vid Iviken/Laggarudden där man tidigare har byggt ett stickspår för att kunna lasta ut malmen, från den den närbelägna Iviksgruvan. Skärningen finns kvar än idag efter cykelbanan, berget har delvis rasat ner där stickspåret fanns för ett antal år sedan.

Tappfickan i bakgrunden finns inte kvar nu för tiden. Från den lastades vagnarna direkt med malmen.

Vid den vänstra rälsen står banvakten Fritz Oskar Nordkvist boende i banvaktstugan Iviken, Arvid Karlsson från Iviken, Johan Axel Wikman från banvaktstugan vid Dröverka, främre raden från vänster George Nordkvist, son till banvakten Fritz Oskar Nordkvist, Danielsson från banvaktstugan vid Ställviken, Carl Fredrik Sandberg från banvaktstugan Brunnsvik/Lekomberg och längst bort Johan Engström banvaktstugan Burens.