De blanka spårens väg

jarnvag.jpg (20191 bytes)
Foto ©N-E Nordqvist 1985
De blanka skenornas väg, som slingrande likt en orm kring sjön Väsmans stränder. På ena stället svagt uppför för att på ett annat ställe lätt nedför. Det var som att ångloken skulle ha en tid att pusta ut mellan varven.
Efter järnvägen fanns ju den bemannade stationen i Sörvik och en liten hållplats vid Brunnsvik där man fick vrida stoppsignalen för hand mot det ankommande tåget. Inte bara vid vanliga hållplatser stannade tågen, det hände att tåget stannade till mellan Stensbo och Norrvik för att där hämta upp några flaskor med ett bestämt innehåll, som skulle till dels hotellen i Ludvika eller till andra kunder efter banan.

Förr järnväg, idag cykelbana vid Lekomberg

cykelban.jpg (20770 bytes)
Foto ©N-E Nordqvist 2005-09
Ett av de mest populära beslut Ludvika kommun har tagit under alla år, var när de beslutade att överta den upprivna järnvägen mellan Ludvika och Nyhammar. För att där anlägga en cykelbana på den före detta banvallen.
I dag kan man knappt skönja att det har varit stor aktivitet här vid Lekomberg. Naturen och andra intressen har förändrat miljön drastiskt mot hur det var i början av förra seklet, när järnvägen drogs fram genom bygden.
 

Ny asfalt på cykelbanan Lekomberg - Brunnsvik

Foto: ©N-E Nordqvist 2015-06-30

Klockans visare står på 11.08 när jag hör en liten vält rullar fram på riksvägen från brunnsvikshållet mot Ludvika. Samtidigt hör jag hur det slamrar ner mot cykelbanan. Springer in och hämtar kameran för att ha den i beredskap för att kunna dokumentera det som sker nere på den före detta järnvägen.
Snabbt inser jag att det är ny asfalt, som ska läggas på den nu befintliga cykelbanan från Lekomberg och fram till Brunnsvik, med asfalt som hämtades från Falun.