Banvaktstugor

Mellan Ludvika och Stensbo finns ett antal banvaktstugor kvar. Den närmast Ludvika finns vid Ställviken för att sedan följas av Iviken,  Burens, Lekomberg, Dröverka och Prästhyttan.

Utlastningsplatsen vid Lekomberg

Utlastningsplatsen vid Lekomberg låg under Stensbo stations område. Vilket betydde att gods till till exempel Konsum Lekomberg hade godsadressen Stensbo även om  Sörvik låg närmast.
På slutet när gruveran hade tagit slut lastades stora mängder massa- ved på järnvägs­vagnar.