I folkmun, "Nyhammarsexpressen"

tagvagn.jpg (20102 bytes)

Foto:©N-E Nordqvist 1982

Ett av de sista tågen, som gick nästan dagligen mellan Ludvika och Grangärde station. Från Grangärde Ångsåg skickade man sågat virke på järnvägsvagnar till olika beställare. Här kommer dieselloket (Z67651) mot norra växeln på bangården i Lekomberg på väg till Grangärde och Nyhammar.

Klotväxel på bangården Lekomberg

vaxelswb.jpg (20641 bytes)

Foto:©N-E Nordqvist 1982

Klotväxel och bromsko, som fanns vid den norra växeln mellan huvud- spåret och till stickspåret, där man oftast ställde upp järnvägsvagnar under senare tid. Växeln visar att huvudspåret används.