Sörviks station efter SWB-banan

sostation.jpg (16405 bytes)

Foto: ©Anders Granath under 1920-talet

Rallarna hade dragit förbi och efterlämnat en för den tiden en bra järnväg. Snart kom andra arbetare som byggde stationshus och mycket annat som kom att höra till järnvägen. I december 1901 blev det prov av godstrafik av SWB mellan Ludvika och Nyhammar. Sörviks håll- och lastplats öpp­nades den 16/11 1902 då bandelen öppnades för allmän trafik. Här kunde man bland annat köpa biljetter under 1950-talet genom en liten lucka inne i stationen.
Stationshuset i Sörvik och banvaktstugor efter linjen hade oftast en liknande färgsättning. Sörviks station var underställt Ludvika medan Lekomberg hörde till Stensbo station, (öppnades 1902).
En av stationsmästare vid tiden kring år 1910 var Axel Engelbrekt Humla med hustru Anna Terecia.
Tågen stannade med post till och från bygden, gäster kom till pensionatet och människor steg på tåget för vidare färd ut till olika delar av landet. Här kunde man sätta sig på tåget och åka ända upp till norra Dalarna, samt gruvingenjören vid Lekombergs gruva, som stod med tårar i ögonen när inkallelsen från Tyskland kom och det var dags att kliva på tåget mot det första världskriget. Inom Sörviks stationsområde fanns det bara två spår. Det inre spåret närmast stationen användes för det mesta under senare tid del för utlastning av malm från närbelägna gruvan i Sörvik.
Under början av 1960-talet blev Sörviks station riven.

Sörviks station i sommarskrud

  Foto: A Ohrlander.
Källa: Bilden fanns bland K-E Forsslunds samlingar på Ludvika Gammelgård

En fin dokumentär bild har A Ohrlander skapat, där stationen är klädd i sommarskrud. Några godsvagnar och en tralla står på sidospåret.
Det högra spåret var huvudspåret på SWB-banan. Huset i bakgrunden är med nuvarande adress Grangärdevägen 19.

Avgång från Ludvika till Nyhammar

avglany.jpg (24531 bytes)

Foto: ©N-E Nordqvist 1984

Avgång från Ludvika station mot Nyhammar med ett set av vagnar dragande av ett TGOJ-lok från Grängesbergs Lokmuseum sommaren 1984.
Ångloket: TGOJ litt. M3 nr 49.

Ankomst till Sörviks station

tgojiso.jpg (23723 bytes)

Foto: ©N-E Nordqvist 1984

Så här såg det ut när ett tågsätt från Ludvika på SWB-banan mot Nyhammar drog fram i bygden under sommaren 1984.
På sträckan mellan Burens i söder och in till Sörviks station sluttade det  svagt utför.
Bilden är tagen när ångloket har kommit fram till den södra växeln inom Sörviks stationsområde.
Ångloket: TGOJ litt. M3 nr 49. Samma tågsätt som lämnar Ludvika station.