Gamla vägen ner till kraftcentralen

vagenner.jpg (20514 bytes)

Foto:©N-E Nordqvist 1982

Vägen ner till kraftcentralen och Lövuddens badplats har inte gått som den gör nu för tiden. I början av 1980-talet, så var det lite besvärligt att ta sig ner till kraftcentralen på grund av vägens utformning. Lättast var det att åka en bit upp i brunnsviksbacken och där vända bilen. Lägg märke till den spårvarning och stoppskylt som sitter vid vägkanten. Den var befogad eftersom det oftast stod en hel del järnvägsvagnar uppställda på var sin sida av vägövergången.
Vägen gick på detta sätt genom att det var järnvägsspår in i tunneln, som man använde för att lasta ut malmen från Lekombergs gruva. När spåren till tunneln blev borttagna är inte antecknade. Även tidigare, innan tunneln var färdig för trafik år 1938 fanns det anläggningar, som tog emot de lastade vagnarna från gruvans anrikningsverk.
 

Ett underligt fundament, byggt av slaggostar

fundamen.jpg (21986 bytes)
Foto:©N-E Nordqvist 2005-11-22
Där nuvarande vägen ner till sjön Väsman korsar cykelbanan vid Lekomberg finns ett fundament. Byggt av slaggostar, av samma slag som finns i lastkajen. Står man på vägen så märker man inte av detta fundament så mycket. Just här fanns ett sidospår, som här hade sin sista utpost innan järnvägsvagnarna rullade ut på en bockbana. Bockbanan sträckte sig nästan ända ner till kraftcentralen. På denna bana körde man ut vagnarna med stenkolen, som kom från Tyskland. Stenkolen användes till ångmaskinerna under den tid då kraftcentralen var i drift.