Länkar
Ånglok Lekomberg
Vägövergång Lekomberg
Lastkajen Lekomberg
Slaggostar Lekomberg
Tåg på slutet, Lekomberg
Rivning spår Lekomberg
Ånglokens sista resa från Lekomberg
Järn/Cykelbana
Banarbetare Iviken
En banarbetares historia
Banvaktstugor mellan Ludvika och Stensbo
Hållplats Brunnsvik
Sörviks station
 
 
Start Lekomberg
©N-E Nordqvist 2005