Länkar
Ånglok Lekomberg
Banvaktstugan Prästhyttan
Ånglok o Banvakt­stugan Dröverka
Vägövergång Lekomberg
Lastkajen Lekomberg
Slaggostar Lekomberg
Banvaktstugan Ställviken
Banvaktstugan Burens
Banvaktstugan Lekomberg
Banarbetare Iviken
En banarbetares historia
Tåg på slutet, Lekomberg
Hållplats Brunnsvik
Sörviks station
Rivning spår Lekomberg
Järn/Cykelbana
Start Lekomberg
©N-E Nordqvist 2005