Den höga skorstenen
Skorstenen var ett populärt riktmärke för sjöfarten och fisket då den syntes vida omkring. Den fälldes den 22 november 1965.
Teglet som man använde till skorste- nen hade en form av kilar.

Inne i skorstenen fanns stegpinnar inmurade så att man kunde inspektera skorstenen. På slutet var skorstenen i så dåligt skick att man kunde se rätt ut genom sprickorna.

Ludvikateglet

Hela kraftcentralen i Lekomberg är upp- byggd med det gråa tegel, som man till- verkade vid Ludvika tegelbruk.
Hur man fraktade den stora mängd tegel som behövdes till kraftcentralen har inte gått att få reda på men troligt är att man fraktade under som- martid teglet i pråmar till den lilla hamnen i Lekomberg.