Kraftcentralen Lekomberg  

central.jpg (17835 bytes)

Foto: omk 1911-12 av Johan Persson, bilden ovan kopierad från originalnegativ.

En intressant fråga inom hembygdshistorien har alltid varit, när och hur blev tyska intressen intresserade av malmen i Lekomberg? Svaret kom­mer vi inte att få reda på. Det svarta guldet, som svenskarna inte förstod att ta vara på.
I en del gamla handlingar kan vi ana att tyska intressenter var här före år 1908. Av Johan Viktor Nyberg och August Wigert hade tyska ägare köpt (år 1908) en del av deras mark nere vid Väsman, för att försäkra sig om en god tillgång av energi i framtiden.

Från Ludvika Bergverks gamla handlingar kan man också läsa att på hösten år 1907 slutade man att skräda för hand i det skrädhus som fanns inom gruvområdet. Under de två sista åren handlade det mest arbete med undersökning. Var det ett arbete som var beställt av blivande tyska ägare? 
En ångkraftcentral uppfördes i början för att ge energi till den nya gruvepoken. Än i dag kan man se inskriptionerna "Kraftcentral" och årtalet 1911på gaveln. Året senare var den andra byggnaden färdig. Skorstenen var 65 meter hög och var en symbol för bygden ända fram till oktober 1965 då den fälldes.