Upprustning av riksväg 66

Foto: ©N-E Nordqvist 2016

Nuvarande riksväg genom bygden har under år 2016 genomgått en upprustning av den "dåliga vägen" främst genom dikning och byte av alla gamla trummor som inte höll måttet vid utfarterna samt dikning mellan Ludvika i söder och till norra delen av Nyhammar. Arbetet utfördes av AL Vakt & Väg AD som då kom från Säffle, numera flyttad till Hallstahammar i Västmanland.
 

Dikning 2006

Foto: ©N-E Nordqvist 2006

Den här bilden får illustrera dikningen efter nuvarande riksväg 66 vid gränsen mellan Lekomberg och Brunnsvik år 2006.

Fredade områden efter riksvägen

Foto: ©N-E Nordqvist 2015-07

Att värna om naturen är viktig, min egen tolkning är att den fanns långt tillbaka i tiden, hur långt tillbaka måste vi gå är okänt. Växter som i dag är rödlistade var mera allmänna än de var idag. Efter riksvägen, i den södra delen av byn Brunnsvik finns sedan en lång tid tillbaka ett område som dåvarande Vägverket och senare Trafikverket har skyltat som "Artrik vägkant". Vilket innebär att dikning och slåtter inte får utföras hur som helst. Här växte den rödlistade Skogsklockan i ett antal bestånd efter en sträcka av cirka 150 meter. Tro inte att Trafikverket lever upp till sin egna utfästelser. Nej, här kom deras underleverantörer och slår av hela vägslänten med buskröjarverktyg i juli månad när växterna inte ens har gått i frö. Vägslänterna i det här fallet ska slås med skärande verktyg senare på året. En skrivelse lämnades in till Trafikverket som blev diarieförd, vilken de inte har svarat på.  Det var vi som var boende som uppmärksammade företaget som skulle utföra dikningen får icke ske inom ett sådant här område 2016. Det verkar numera som att de har vaknat upp ur törnrosasömnen på Trafikverket då det är aktuellt med fiber i bygden. Men då ritade de ut den artrika vägkanten på fel ställe.

Trafikverkets ansvar?

Foto: ©N-E Nordqvist 2016

Själv anser jag att de ansvariga ska ta sitt ansvar att informera sina anlitade företag att det finns platser, som de har utmärkt och ta sitt ansvar gentemot naturen. Denna avslagna Skogsklocka av buskröjaren kan få illustrera hur Trafikverket, som högsta ansvarig dödade den rödlistade skogsklockan inom deras eget utmärkta skyddsvärda område!