Korta notiser

Under 1950-talet var det ett stort vägbygge på gång.
Strax söder om Sofie- bergsvägens norra utfart ekade dynamit­salvorna när berget fick ge vika för den nya vägens sträck­ning.
Under sommaren när det var torr väderlek dammade det från grus­vägen. Ofta använde man lut för att binda dammet. Man hade en stor tank på bilen som var full med den bruna vätskan.
Ludvika socken byggde samtidigt ut vatten och avlopp till de flesta hushållen.
Vid denna omfattan­de utbyggnad bygg­des länsvägen om till den  sträckning den har idag.