Länsvägen söder ut från Brunnsvik

Denna bild från den sista dagen i januari månad år 2006 visar hur vägen slingrar sig genom en liten del av bygden. Bilden har trycks ihop på grund av ett längre objektiv. Mellan de två bilarna har vägen gått sedan urminnes tider. Från det röda huset till höger, som hör till byn Lekomberg och upp mot Brunnsvik har vägen haft en liten annorlunda sträckning.
Här har fotografen ställt sig på en central punkt där man kan finna en beröringspunkt på alla bilderna i denna .
vagsoder.jpg (22304 bytes)

Foto: ©N-E Nordqvist 2006


Gamla vägen i början på backen upp mot Brunnsvik

grusvag.jpg (20227 bytes)

Foto: ©Anders Granath omk 1930

Denna ålderstigna bild visar landsvägen nedanför vägen ner till Storgården strax söder om Brunnsvik. Gården till vänster är Solgården och gården längst upp är före detta Nybergs.
Efter backen strax norr om avtagsvägen ner till Storgården fanns ett antal stora lärkträd vilka kan ses på bilden. I dag kan man åter se hur ett lärkträd står resligt i närheten av den plats där de fanns förr. Lärkträden på bildens mitt försvann under mitten av 1950-talet när vägen byggdes om till den sträckning den har idag.