Storgårdsvägen mot länsvägen

storgsv.jpg (22595 bytes)

Foto: ©Folke Forsslund före år 1936

Gruvan i Lekomberg hade en central plats i bygdens historia. Det var något man var stolt över. Trots alla faror i de mörka gångarna.
Här har Folke Forsslund fotograferat en vy från det forna Brunnsvik med gruvan i fonden. Den äldsta vägen ner till Karl-Erik Forsslunds gård Storgården var inte den här vägen! Den vägen gick ner på den södra sidan av "Vita huset på Brunnsvik". På bilden kan man också se allen där lärkträden stod på den södra sidan av länsvägen. När vägen byggdes om fälldes lärkträden och virket såldes till något sågverk. De i sin tur sågade upp virket till plank.

Storgårdsvägen av i dag

storgsvn.jpg (19785 bytes)

Foto: ©N-E Nordqvist 2005

Borta är gruvan i fonden, och platsen där Folke Forsslund tog sin bild kan man ana. I slutet av granhäcken fanns grinden, som finns på föregående bild. Alla stenstolpar är borta som kantade vägen. Även Storgårdsvägen har fått genomgå vissa förändringar. Små förändringar som har skett till ett positivare samhälle? Var finns idyllen i dag?
Alldeles bakom fotografen fanns en ladugård som tillhörde "Solgården".
Den kan ses under länken "Milsten vid Sörviks skola".
I dag är "Storgårdsvägen" den vitala vägen ner mot Storgården och ut till södra och norra Storgårdsnäset, samt till den nedre parkeringen för Brunnsviks Folkhögskola.