Stenstolpar efter gamla länsvägen

Efter den äldre sträckningen av länsvägen mellan Lekomberg och Brunnsvik finns omkring 30-35 stycken stenstolpar kvar med en bastant vajer mellan. Alla står efter den västra sidan av den före detta vägrenen.
När dessa stenstolpar kom till finns ingen notis om. Men vi kan anta att de har kommit till under 1940-talet. Det är endast här i Brunnsvik och efter länsvägen i bortre delen av Norrvik som dessa stolpar finns kvar.
stolsten.jpg (20900 bytes)

Foto: ©N-E Nordqvist februari 2006


Väghyvel i brunnsviksbacken

bitvarg.jpg (22549 bytes)

Foto: ©Folke Forsslund omk 1940

En karl i "bitvarg"/vägskrapa/på landsvägen/?/. De här anteckningar har Folke Forsslund skrivit på ett vitt kuvert där detta motiv fanns inuti.
Vad fanns det att gå på för den oinvigde. Bilden kändes fel för mig i och med att den var tagen på 1940-talet. Då var det vänstertrafik. Bitvargen kör i verkligheten högertrafik. För mig var det även en del massa hus i bakgrunden som var borta och ställde till lite oreda. Några små detaljer finns ändå, de små kottarna på trädgrenarna. Då var svaret inte så långt bort. Lärkträden har ju små kottar. Vi är i Brunnsvik, i den långa backen ner mot Lekomberg. Strax norr om avfarten till Storgårdsvägen.
Huset i bakgrunden hör till gamla byggnaden vid IOGT-NTO-lokalen i Brunnsvik.