Det inhuggna årtalet i berget vid Fogdegruvan

artal.jpg (21034 bytes)

Foto: ©N-E Nordqvist 1990-06-25

Nedanstående artikel var införd i Ludvika Tidning fredagen den 13 juli 1990.

En turist som besöker utsiktspunkten vid Lekombergs nedlagda gruva en klar dag, får uppleva en vacker utsikt över sjön Väsman. Hur många vet mer om platsen de står på än att det har funnits en gruva?

Den information som Ludvika kommun ger gästande turister i denna del av kommunen är minst sagt minimal. Inte ens en nödtorftig broschyr kan man få i den brevlåda som finns uppsatt, vid den anslagstavla, nedanför en av de gamla gråbergstipparna som finns kvar sedan gruvdriften. Det är inte bara i år (1989) denna brist är total. Redan 1989 påpekades muntli­gen för kulturförvaltningen i Ludvika kommun att det var stora brister i informationen, till nästa år (1990) skulle det bli bättre sa man. Och inte blir man klokare efter att studerat Turistbyråns "Smultronställen i Ludvika­bygden", samma dåliga information.

Stora turistbussar kom då sakta uppför den branta stigningen till utsikts­punkten, buskar och trädgrenar hänger över vägen och slår emot de höga bussarna. Väl uppe på utsiktspunkten strömmar resande turister ut, tittande i den låda där information bör finnas, mötande av en gammal glasspinne som ligger på botten.

Anslagstavlan visade då några fotografier från den tid som varit. En fråga till guiden ställs, om hon känner till något mer om platsen. Svaret blir nedslående, men ändå står utsiktspunkten med i den information som ges till gästande turister. Efter några minuter samlas man åter i turistbussen för att transporteras till nästa plats, utan att få en liten historisk information om den plats de nyss besökt.

Midsommaraftonen 1990 gjordes ett av många besök vid gruvan.
Då plötsligt står det vid ett av de öppna schakten med svarta lysande siffror 1910. Någon halvtimme senare är allt som förut. Vem har låtit mig att få se denna då 80 år gamla inskription så klart och tydligt? Solens vinkel till bergväggen gjorde att skuggor uppstod i siffrorna.

Vem det nu var av gruvarbetarna som knackade in årtalet 1910 i berg­väggen med en handslägga och mejsel, vid det öppna schakt som ligger upp mot skogen ovanför lavens plats får vi aldrig veta.

Gamla gruvarbetare som har arbetat vid gruvan har inte vetat om att det har funnits en sådan inskription inhuggen i berget.

Vad är det som möter mig nu för tiden, (2015-08-26)?

Först och främst en stor informationstavla från Ekomuseum Dalarna med lite text från/om Lekomberg. En del fundament och en byggnad från gruvans storhetstid. Promenadslingan, som finns runt gruvområdet, dessa tavlors information är inte representativa för en turist som besöker området. Även nu gapar lådan med information tom.