Vatten i gruvan
Lekombergs gruva var en förhållandevis torr gruva. De fick under gruvans glansdagar pumpa ner vatten i gru­van. Kring åren 1999-2000 förändrades en hel del i de båda öppna gruvhålen. Efter en regnig sommar  kunde vi se att de båda hålen blev fyllda med vatten.  Men något har hänt med berget under den så kallade "maka­damvägen". Är det en ort som har rasat samman? Efter att vägen har sjunkit, så är vattenståndet konstant i de båda gruvhålen.

Gruvorter

Lekombergs gruva har ingen förbindelse under jord till Sörviks- eller Håksbergsfältet.
Den enda förbindelse som finns under jord är till Djuptorps­gruvan, som ligger nordväst om Lekomberg.
Gruvprofil

En liten del av gruvprofilen sedd från nordost.

Lekombergshästen

Slöjdare: Folke Thelin
Mönster: Barbro Jadling