Verkstadsarbetarna

Foto: Okänd fotograf

Verkstadsarbetarna i Lekomberg uppställda mellan verkstaden och sågen. Från vänster: Karl-Erik Frögren, Filip Åkerström, Richard Boström, Hjalmar Danielsson, Rune Nilsson, Elov Jansson, Gunnar Nilsson, Ragnar Danielsson, Vilhelm (Ville) Persson, August Ekorre och August Danielsson från Iviken även kallad "Sågar August".

Verkstadsarbetarna var viktiga för Gruf AB Lekomberg. Det mesta som man behövde tillverkades inom gruvbolagets regi. År 1924, när gruvbolaget byggde den 4,5 km långa linbanan mellan Lekomberg och Källbotten köpte man hjulen till linbanebuttarna i halvfabrikat.
Linbanan hade tidigare varit i drift vid Aktiebolaget Nautanens Kopparfält i närheten av Gällivare för att senare hamna vid Lantmossen, Fristads socken (Borås), innan den kom till Lekomberg för att  stanna för gott. En av bygdens män var Filip Åkerström och hans yrke var svarvare. Här i Lekomberg hade han sitt dagliga arbete där han svarvade till linhjulen, så att de passade för den nya linbanan.